Sample HTML File

Mặt dây chuyền là một vật trang trí gắn với một thứ gì đó. Ngoài ra mặt dây chuyền còn thể hiện một phần tính cách, địa vị của chủ sở hữu nó.

0328903740
LIÊN HỆ NGAY